Tretman otpadne vode:
    - Mini postrojenja sa SBR tehnologijom 5-60ES (Katalog u PDF formatu)
    - Kontejnerska postrojenja sa SBR tehnologijom 200-3000ES (Katalog u PDF formatu)
    - Postrojenja velikih kapaciteta sa C-Tech u saradnji sa SFC Umwelttechnik (Katalog u PDF formatu)